Morgendagens trender
Undersøkelser og rapporter påpeker to megatrender innen framtidens handel, – digitalisering og opplevelser. Konvertering til multikanaler vil være dominerende trend i lang tid framover. Det er ikke netthandelen alene som er framtiden, men et kanalsamspill. Dette knytter alle berøringspunkter sammen for å skape en sømløs opplevelse uansett kanal som fører til kjøp og lojalitet. Forbruken setter mer pris på tilbud og løsninger når de gjøres tilgjengelig for de til rett tid og rett kanal.

Varehandelens utfordringer
Innovasjon må på dagsorden. Det handler om service, opplevelser, skille seg ut, være tydelig og utvikle produkter som kunden ikke visste han ville ha. Flere rapporter henviser til et behov for høyere salg og økte driftsmarginer. Forbrukerne ønsker bredde i vareutvalget, samt høy servicegrad. De er allerede godt kjent med og benytter seg av flere salgskanaler.

Vårt konsept
Veien til konkurransemessig overlegenhet handler i større grad om å gi kundene det de vil ha. Fokus på butikkonseptets utforming, kanalsamspill, sortiment og kundens interaksjon med butikkens medarbeidere. Sett kunden i fokus. Før, under, etter og utenfor kjøpet. Våre spesialiserte systemer vil hjelpe dg med dette og gjøre varehåndteringen til eksakt vitenskap.

Resultatet er høyere omsetning, kundetilfredshet, færre utsolgtsituasjoner, mindre svinn og mer effektiv utnyttelse av butikkarealet. Med våre lagerlokaler kan vi sørge for raske og fleksible leveranser til butikk og forbruker.

Quickpack Omnikanal-konseptet tilbyr følgende

  • Partnerportal med statistikk og økonomiske rapporteringer
  • Marked og salgssystemer
  • Løsninger for netthandel
  • Digital Signage (Digital publiseringsplattformer for infoskjermer)
  • Drift av lager og logistikk
  • System for retur og reklamasjoner